Про нас

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» — команда досвідчених професіоналів, яка забезпечує своїм клієнтам високий рівень обслуговування, широкий спектр послуг та індивідуальний підхід.

Наші принципи:

 • Ділова етика і мораль
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Постійне прагнення до вдосконалення

Наші пріоритетні цінності:

 • Добре ім'я компанії
 • Клієнти
 • Партнери
 • Працівники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНСТАЙЛ" (ТОВ "ФК "ФІНСТАЙЛ")

Ідентифікаційний код юридичної особи 43255800

Фінансова компанія «ФІНСТАЙЛ» отримала статус фінансової установи згідно розпорядження Національної комісії №139 від 27.10.2020р.

Розпорядженням Нацкомфінпослуг №425 від 05.03.2020 року видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

 • надання послуг з факторингу;
 • надання послуг з фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств, Розпорядження Нацкомфінпослуг №1046 від 28.05.2020р. про анулювання ліцензії з надання гарантій та поручительств.

Відокремлених підрозділів немає.

Порушення провадження в справі про банкрутство відсутнє.

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг відсутні.


Відомості про виконавчий орган

Виконавчим органом ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» є Директор.

Директор - Гардт Олексій Олександрович


Керівництво

Директор – Гардт Олексій Олександрович

Головний бухгалтер - Романенко Юлія Вікторівна


Перелік фінансових послуг

 • НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
 • НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
 • НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Розкриття інформації


Відомості про власників істотної участі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛТІ ГОЛД»,
код ЄДРПОУ: 39356627,
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 20, оф. 26/1.
– володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 99,9804%.


КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР):

Ковальський Тарас Олегович, УКРАЇНА, 08200, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Толстого, будинок 54, квартира 34


Реєстраційні документи

Виписка з ЄДР


Структура власності
Документи, що надають право товариству надавати фінансові послуги
Послуги

фінансовий лізинг

факторинг

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


Акційні пропозиції щодо отримання кредитів відсутні!


Споживче кредитування

Інформування споживачів щодо отримання споживчого кредиту

Різновиди споживчих кредитів:

- без застави;

- під заставу рухомого майна;

- під заставу нерухомо майна;

- мікрокредит.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ» визначає наступні вимоги до Позичальника

1. Вік позичальника з 18 до 65 років

2. Правоздатність

3. Реєстрація в Україні

4. Особа повинна мати стабільний рівень доходів та бути платоспроможною. Для визначення платоспроможності приймаються офіційно підтверджені доходи Позичальника (чи його сім'ї) та Поручителя.

Умови кредитування

1. Сума кредиту з 500 грн. до 10 000 000,00 грн.

2. Строк кредитування від 1 місяця до 36 місяців

3. Відсоткова ставка фіксована протягом всього терміну кредитування

4. Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції на даний час відсутні

5. Комісія за видачу кредиту відсутня

6. Схема погашення кредиту:

- Диференційований;

- Ануїтетний .

7. Спосіб погашення кредиту – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок фінансової установи

8. Пропозиція фінансової установи, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання відсутня

Умови надання споживчих кредитів у залежності від різновидів

Перелік різновидів споживчих кредитів

Мікрокредит

Без застави

Під заставу рухомого майна

Під заставу нерухомо майна

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального)

від 500,00 грн. до розміру мінімальної заробітної плати на момент видачі кредиту

від 6000,00 грн.

до

500 000,00 грн.

від 500 000 грн.

до

5 000 000,00 грн.

від 500 000,00 грн.

до

10 000 000,00 грн.

Строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального)

від 1 місяця

до 6 місяців

від 1 місяця

до 24 місяців

від 3 місяців

до 36 місяців

від 6 місяців

до 36 місяців

Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку

Послуги банків через які здійснюється погашення кредиту (відповідно до тарифів обраного банку)

Послуги банків через які здійснюється погашення кредиту (відповідно до тарифів обраного банку)

Послуги банку через які здійснюється погашення кредиту (відповідно до тарифів обраного банку);

Послуги реєстратора  оцінки рухомого майна (відповідно до тарифів обраного оцінювача);

Страхування транспортного засобу (відповідно до тарифів обраної страхової компанії)

Послуги банку через які здійснюється погашення кредиту (відповідно до тарифів обраного банку);

Оцінка нерухомості (відповідно до тарифів обраного оцінювача);

Оплата послуг нотаріуса/реєстратора (відповідно до тарифів обраного нотаріуса), в т.ч. податки та збори пов'язані із нотаріальним укладенням договору іпотеки відповідно до податкового законодавства

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою становою.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists, https://kis.bank.gov.ua

Споживачам фінансових послуг у системі дистанційного обслуговування

Споживач фінансової послуги повинен негайно інформувати фінансову установу про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи.

Споживач може ознайомитись з Порядком і процедурою захисту персональних даних споживачів фінансових послуг Фінансової установи за наступним посиланням

Умови дострокового розірвання споживчого кредиту

Договір про надання споживчого кредиту може бути розірваний достроково у відповідності до ст. 652 Цивільного кодексу України:

За згодою Сторін, у зв’язку із істотною зміною обставин, якими Сторони керувались при укладенні Договору про надання споживчого кредиту При цьому Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцеві кредит та сплатити проценти (відсотки) за користування кредитом за весь час фактичного користування кредитом не пізніше 7 (семи) банківських днів після підписання Сторонами відповідного Додаткового Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

Позичальник має право розірвати договір про надання споживчого кредиту достроково, за умови письмового повідомлення Кредитодавця про такий намір в строк не менше, ніж за 7 календарних днів до дати розірвання договору При цьому Позичальник зобов’язаний достроково, до дня розірвання договору, повернути Кредитодавцеві всю суму фактично отриманого кредиту, сплатити встановлені у цьому Договорі проценти (відсотки) за весь час фактичного користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом та виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. У такому випадку, Договір вважається розірваним, а зобов’язання Сторін припиненими з дня, що є наступним за днем, після виконання Позичальником своїх зобов'язань.

Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за даним Договором у разі розірвання Позичальником договору про надання супровідних послуг, якщо вони є обов’язковим для укладення даного Договору, та не укладення протягом 15 календарних днів Позичальником нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про споживче кредитування».

Розірвання Договору не звільняє Позичальника від обов'язку повернути кредит Кредитодавцеві та сплатити проценти за користування кредитом.

Попередження споживачів про можливі наслідки у разі користування фінансовою послугою

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит та законодавством України.

Клієнт повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про споживчий кредит ТОВ ФК «ФІНСТАЙЛ» та вимог чинного законодавства України.

За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором про споживчий кредит Позичальник несе відповідальність в порядку і на умовах, визначених у Договорі про споживчий кредит, Правилах надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту та вимог чинного законодавства України.

У випадку прострочення Позичальником строків сплати процентів, та/або прострочення строків повернення Кредиту, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню та штрафи в наступному порядку:

 - у випадку прострочення платежу щодо повернення кредиту та процентів, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню за кожен день прострочення платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості, при цьому пеня не може перевищувати 15% (п'ятнадцять) відсотків суми простроченого платежу;

 - у випадку, якщо прострочення платежу перевищує 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми заборгованості.

У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу)

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧАМ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» має право звернутися до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» зобов’язане розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСТАЙЛ».

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33,
(044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Захист прав споживачів на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку:

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба):

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, 1
https://dpss.gov.ua/contacts
Електронна адреса: info@dpss.gov.ua
Контактні телефони: (044) 279-12-70
Години роботи:
пн-чт 9:00 - 18:00
пт 9:00 - 16:45
обідня перерва: 13:00 - 13:45
Офіційний сайт: dpss.gov.ua

Державне регулювання на ринку фінансових послуг:

Національний банк України: здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80.
Телефон: 0 800 505 240
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
E-Mail: nbu@bank.gov.ua
Офіційний сайт: bank.gov.ua
Режим роботи: Понеділок-четвер 9:00 – 18:00, П’ятниця 9:00 – 16:45
* Підбірка рекомендацій НБУ щодо дій Споживача для захисту своїх прав наведено на сайті регулятора за адресою : https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.
Для електронного звернення, засвідченого ЕЦП Споживача, що направляється на адресу: nbu@bank.gov.ua , заповніть і надішліть форму (та за потреби - додайте супровідні матеріали загальним розміром не більше 10 МБ) або скористайтесь онлайн-формою на вебсайті НБУ.
* За даними веб-сайту bank.gov.ua.
Порядок подання Споживачем звернення до Національного банку України визначається згідно встановленого НБУ порядку прийняття та розгляду заяв з цього приводу.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1) особу, яка надає фінансові послуги:
а) найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНСТАЙЛ" (ТОВ "ФК "ФІНСТАЙЛ")
Ідентифікаційний код юридичної особи 43255800
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01042, місто Київ, вулиця Чигоріна, будинок 49, офіс 6
Інформація для здійснення зв'язку:
Телефон 1: +380669893386,
Адреса електронної пошти: finstyle.fc@gmail.com
адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
01042, місто Київ, вулиця Чигоріна, будинок 49, офіс 6
б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності); Немає
в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги; Дата запису: 30.09.2019
Номер запису: 10701020000084457
г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків; Розпорядження Нацкомфінпослуг №139 від 27.01.2020р. про включення ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ» до Державного реєстру фінансових установ
Дата державної реєстрації: 27.01.2020

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: ФК №1331

Свідоцтво про державну реєстрацію видано: Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги; Розпорядження Нацкомфінпослуг №425 від 05.03.2020р. про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:
- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання послуг з факторингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств.

Розпорядження Нацкомфінпослуг №1046 від 28.05.2020р. про анулювання ліцензії з надання гарантій та поручительств.
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги; Національний банк України:
Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ)
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45
Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240
Офіційний сайт: bank.gov.ua
2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат; В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.
3) договір про надання фінансових послуг:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення відмовитись від договору. Про намір відмовитись від договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Позичальник повинен письмово повідомити Кредитодавця.
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; Протягом 14 календарних днів з дня укладення договору.
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); Не застосовується.
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій; Позичальник має право розірвати чи припинити Договір про надання фінансових послуг. Позичальник має право на дострокове погашення кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитом.
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; Зміни у Договір про надання фінансових послуг можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги; Неможливо збільшити фіксовану процентну ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.
4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг; У випадку наявності скарг на дії Компанії або її працівників, Ви можете надіслати відповідне звернення:
- до Компанії на адресу: 01042, місто Київ, вулиця Чигоріна, будинок 49, офіс 6 і воно буде уважно розглянуте керівництвом. Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або
- до Національного банку України:
Телефон: 0 800 505 240
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або
У випадку відсутності об’єктивного рішення Клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Чинним законодавством України не передбачено наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються для споживачів фінансових послуг від небанківських фінансових установ.

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:
1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;
4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, про:
1) особу, яка надає фінансові послуги:
а) найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);
в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги;
г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;
ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;

2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
3) договір про надання фінансових послуг:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.

Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

6. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом.

Стаття 12-1. Розкриття інформації

1. Фінансові установи повинні розкривати:
1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
акціонерам фінансової установи;
органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.

2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.

4. Фінансові установи повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених відповідним органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, таку інформацію:
1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);
4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;
9) рішення про ліквідацію фінансової установи;
10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.

ВИМОГИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ ТА ІНШИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


1. Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

2. Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

1) повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за допомогою якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора чи колекторської компанії;

3) правову підставу взаємодії;

4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. У разі звернення відповідно до договору про споживчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб, відповідно до частини шостої цієї статті інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється лише за наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості таким особам. Розрахунок розміру простроченої заборгованості для колекторської компанії здійснюється кредитодавцем або новим кредитором.

3. Новий кредитор, колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язані протягом п’яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у частині другій цієї статті (у тому числі детальний розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та підставу їх нарахування), особисто або шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, або в інший визначений договором про споживчий кредит спосіб.

Кредитодавець на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у пункті 4 частини другої цієї статті, особисто або шляхом направлення листа на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або в інший визначений таким договором спосіб.

Новий кредитор, колекторська компанія не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів, передбачених абзацом першим цієї частини. Кредитодавець не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів, передбачених абзацом другим цієї частини.

Для цілей цієї частини моментом надання відповідних підтвердних документів є будь-який із таких:

1) момент отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією підтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю або майновому поручителю підтвердних документів - у разі направлення таких документів електронною поштою;

2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією раніше зазначеного 10-денного строку.

4. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснювати у встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані попередити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про таке фіксування.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія можуть здійснювати обробку виключно персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, обов’язок з обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію:

1) щодо графіка його роботи;

2) щодо місця та часу відпочинку;

3) щодо поїздок у межах та за межі України;

4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;

6) щодо стану здоров’я;

7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;

8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;

9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію).

5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зобов’язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;

2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;

в) належності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;

14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

Національний банк України у разі виявлення існування практики врегулювання простроченої заборгованості, що порушує права та законні інтереси споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у межах своєї компетенції встановлює додаткові вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

6. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесення до споживача інформації про необхідність виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії споживачем у процесі укладення, час першої взаємодії кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані негайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої заборгованості в інтересах кредитодавця, нового кредитора одночасно здійснюють кілька колекторських компаній, кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний невідкладно повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки персональних даних зазначеної особи при врегулюванні простроченої заборгованості за таким договором про споживчий кредит.

7. Дії, які від імені кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії вчиняються третіми особами, залученими на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, вважаються вчиненими таким кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією.

8. Забороняється покладати на споживача обов’язок з оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим статтею 3 цього Закону, здійснюються виключно за рахунок коштів кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії.

9. З ініціативи кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії або третьої особи, яка діє від їхнього імені та/або в їхніх інтересах, не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений пунктом 1 частини першої цієї статті (безпосередня взаємодія), із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа:

1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;

2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;

3) є особою з інвалідністю I групи;

4) є неповнолітньою особою.

У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.


ВИМОГИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


Відповідно до вимог Постанови НБУ №79 від 09.07.2021р. «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості» повідомляємо наступне:

Інформація про залучених колекторів та /або третіх осіб , що здійснюють врегулювання заборгованості за договорами

Товариство не здійснює залучення колекторських компаній для врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Споживач фінансових послуг зобов’язаний здійснювати погашення простроченої заборгованості перед Товариством у порядку та з дотриманням черговості, передбаченими умовами договору про споживчий кредит. безготівковим платежем на реквізити Товариства, що зазначені в договорі про споживчий кредит.

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит Новому кредитодавцю відбувається без згоди споживача відповідно до вимог ст.512 Цивільного кодексу України та Закону України «Про споживче кредитування», шляхом передачі Товариством своїх прав за договором про споживчий кредит іншій особі. До нового кредитора переходять права Товариства в обсязі і на умовах, що існували на момент відступлення прав вимоги. Відступлення прав вимоги за договором про споживчий кредит відбувається без згоди споживача.

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Товариство розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості починаючи із першого дня настання простроченої заборгованості за зобов’язаннями споживача за договором про споживчий кредит.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості визначений умовами договору про споживчий кредит.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Прострочена заборгованість може бути погашена споживачем самостійно або стягнута Товариством примусово у позасудовому або судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства та договору про споживчий кредит.

Повідомлення кредитодавця, нового кредитора та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, або гіперпосилання на вебсторінку колекторської компанії, де розміщено таку інформацію, у разі її залучення до врегулювання простроченої заборгованості;

Повідомлення Товариства та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник здійснюється письмово, шляхом надання Товариству та/або колекторській компанії всіх належним чином оформлених підтвердних документів щодо представництва інтересів при врегулюванні простроченої заборгованості, за адресою Товариства та/або адресою місцезнаходження колекторської компанії, залученої до врегулювання простроченої заборгованості (у випадку залучення такої колекторської компанії).


СХЕМИ КРЕДИТУВАННЯ

Фінанасова компанія, у залежності від способу погашення кредиту, пропонує наступні схеми кредитування:

Диференційована схема кредитування

Суть диференційованої схеми в тому, що щомісячний платіж по кредиту зменшується поступово. Тобто перший платіж найбільший, останній – найменший. Кожен платіж складається з двох складових.

Перша – це частина тіла кредиту. Вона незмінна і залежить від розміру кредиту і терміну, на який він оформлений.

Друга – це відсотки, які нараховуються на залишок боргу. І оскільки з кожним місяцем тіло кредиту буде зменшуватися, то відповідно зменшується і сума відсотків на залишок. В результаті кожен наступний щомісячний платіж буде менше попереднього.

Переваги диференційованої схеми полягають у простоті для розуміння. Клієнт знає, чому в цьому місяці він платить саме стільки. До того ж при такій схемі можна істотно заощадити на відсотках, якщо раптом вийде погасити кредит достроково.

Класична схема погашення підійде тим, хто:

- хоче зменшити переплату по кредиту;
- має непостійний розмір доходу і не цілком упевнений у своїх майбутніх доходах;
- бере кредит на тривалий термін і більшу суму;
- розглядає можливість зменшення переплати по кредиту і розміру щомісячних платежів за рахунок дострокового погашення тіла кредиту.

Недоліком диференційованої схеми є те, що перші платежі через свій розміру можуть виявитися для Позичальника непідйомними. У цьому випадку йому підійде інша схема – ануїтетна.

Ануїтетна схема кредитування

Суть ануїтетної схеми в тому, що щомісячний платіж по кредиту залишається незмінним протягом усього терміну його погашення. За рахунок чого це досягається? При ануїтеті, як і при диференційованій схемі, щомісячний платіж також складається з двох частин: тіла кредиту і відсотків за його користування.

Але його структура в цьому випадку трохи складніше.

На початку виплат основна частина платежу припадає на відсотки по кредиту і лише невелика його частина йде на погашення тіла.

До середини виплат ця пропорція становить приблизно 50/50.

І до кінця виплат вона змінюється до навпаки: основна частина платежу йде на погашення тіла кредиту і невелика частина – на відсотки.

За рахунок цього вдається зрівняти платежі і згладити навантаження на бюджет при виплаті кредиту.

Плюс ануїтетної схеми в тому, що, на відміну від класичної, вона не так боляче б'є по гаманцю Позичальника, особливо під час перших виплат. Також через те, що сума виплат завжди постійна з нею простіше планувати особистий бюджет.

Мінуси ануїтетної схеми в тому, що, незважаючи на більш комфортний варіант погашення, такий кредит в підсумку обійдеться дорожче, ніж «класичний». Адже тіло кредиту гаситься повільніше, відповідно доведеться заплатити більше процентів, які нараховуються на залишок боргу.

Ануїтетна схема підійде тим, хто:

- не має можливості вносити великі щомісячні платежі, особливо в перші місяці користування кредитом;
- має стабільний дохід і хоче чітко планувати сімейний бюджет;
- бере кредит на невеликий термін;
- розглядає можливість зменшення терміну кредиту за рахунок дострокового погашення тіла кредиту.

Булітна схема кредитування

Булітна схема відрізняється від двох вищезгаданих тим, що спочатку погашаються тільки відсотки по кредиту і тільки після цього його тіло. Варто зазначити що в основному вона застосовується для кредитування великих клієнтів, для реалізації глобальних проектів, які почнуть приносити дохід та ресурси для погашення кредиту через значний проміжок у часі.

Плюс булітной схеми в тому, що за аналогією з аннуитетом, виплачуючи відсотки частинами, позичальники знижують щомісячне навантаження

Мінуси булітной схеми ті ж, що і у аннутета – підсумкова дорожнеча кредиту і відсутність можливості заощадити на відсотках при достроковому погашенні після внесення половини платежів.

Різновидністю булітною схемою кредитування є кредитування у формі кредитної лінії.

Кредитна лінія – це вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачено право споживача отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит.

Для реалізації короткострокових проєктів Вам необхідна гнучкість в поповненні оборотних коштів. Кредитна лінія дає Вам можливість використовувати кредитні ресурси по мірі необхідності та погашати заборгованість за наявності вільних грошових коштів.

Умови кредитування

- Вільне використання ліміту;
- Погашення тіла кредиту в кінці терміну;
- Лояльний підхід до застави;
- Можливість оформлення рамкової угоди, що дозволить Вам неодноразово брати кредити без додаткових витрат на оформлення застави;
- Можливість використання фінансового ліміту, що дозволить Вам зекономити час на оформлення кредиту.

Умови кредитування

Кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) у межах строку дії Договору. На загальну суму наданого Фінансового кредиту, за строк фактичного перебування грошових коштів у розпорядженні Позичальника нараховуються проценти.

Забезпечення: нерухоме майно, автотранспорт, агротехніка, обладнання, порука, депозити в банку, дебіторська заборгованість, строком виникнення до трьох років, можливе неповне покриття заставою. Термін кредиту до 36 міцяців.

Процентна ставка є фіксованою та незмінною протягом усього терміну дії Договору. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється шомісячно.

Оплата процентів за користування Фінансовим кредитом здійснюється Позичальником, в залежності від суми наданого кредиту та рівня ризику щомісячно, щокварталу або у кінці строку дії Договору. Погашення тіла кредиту в кінці терміну дії Договору.

Перевагою даної схеми кредитування є Вільне використання ліміту, можливість оформлення рамкової угоди, що дозволить Вам неодноразово брати кредити без додаткових витрат на оформлення застави. Реальна ставка доходності фактично буде нижчою. Під час терміну дії договору Позичальник оплачує проценти за користування кредитом, а тіло повертає в залежності від фінансового «навантаження» протягом строку дії Договору, але не пізніше кінця дії Договору.

ВИСНОВОК

У кожної з схем кредитування є свої плюси і мінуси. Однозначної відповіді на таке питання не існує, оскільки потреби у всіх різні. Якщо порівнювати класичний варіант і ануїтет для довгострокових позик, обсяги переплат будуть значно відрізнятися.

Обирати способи кредитування споживчого кредиту важливо в залежності від мети і обсягу кредиту, періоду активності договору фінансового кредиту і платоспроможності Позичальника, зваживши всі можливі наслідки.

Для вибору кращої схеми кредитування варто йти за такою логікою.

Якщо ви можете впоратися з першими платежами за диференційованою схемою, які виявляться найбільшими, то однозначно краще вибрати саме її. Оскільки в результаті кредит обійдеться дешевше. Плюс можна добре заощадити на процентах, якщо з'явиться можливість погасити його достроково.

Якщо перші виплати по «класиці» будуть для вас тягарем, то наступний варіант – ануїтет. З ним кредит обійдеться трохи дорожче, плюс ви навряд чи заощадите, навіть якщо зможете виплатити його достроково. Зате щомісячні платежі по ньому будуть менше.

Ну останній з точки зору вигоди варіант – булітна схема.

Рекомендуємо попередньо читати всі умови і нюанси Договору, консультуватися з кредитним експертом, а якщо оформляєте довгостроковий кредит - то і з юристом. Це допоможе уникнути будь-яких заковик, непорозумінь і забезпечить безпечне кредитування.

ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ»

Код території за КОАТУУ 8038200000,
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
43255800,
Україна,
01042, м. Київ, Печерський район,
вулиця ЧИГОРІНА, будинок 49, офіс 6.

Робочі дні:

Понеділок – П’ятниця з 9:00 до 18:00.

Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Вихідні дні:

Субота – Неділя

УВАГА!!! У зв’язку з карантином ТОВ "ФК "ФІНСТАЙЛ" приймає Клієнтів лише за попереднім записом за телефоном: 0669893386

+38 066 989 33 86

finstyle.fc@gmail.com